Intel·ligències Múltiples

Sessió de llums

Xip Xap

Escola Bresol

 

L’escola de bressol Xip Xap, es un centre educatiu que acull nenes i nens del primer cicle d’educació infantil, i presenta un projecte educatiu que té en compte els següents trets d’identitat: col·laboració amb la família en l’educació dels infants, el joc i l’activitat quotidiana com generadors de l’aprenentatge, un entorn enriquidor i acollidor dintre d’un context socialitzador.

Té una capacitat per 102 alumnes, que es distribueixen en les següents franges d’edats:

      P0: de 0 a 1 any, 2 aules de 8 places cadascuna

      P1: de 1 a 2 anys, 3 aules de 13 places cadascuna

      P2: de 2 a 3 anys, 2 aules de 23 places cadascuna

 

Àmbit educatiu

L’àmbit educatiu fa referència a la nostra comunitat educativa, la qual està formada per les famílies, els infants, els docents i altres entitats que intervenen en la millorar en la educació dels nostres infants.

 

Quins són els punts per millorar des d’aquest àmbit:

Afavorir el desenvolupament harmònic i global de l'infant atenent les seves necessitats bàsiques d’ordre biològic, psicològic, afectiu, lúdic i social.

-   Afavorir el procés d’autonomia i socialització de l'infant per fer-lo capaç de viure unes relacions estables i positives amb si mateix i amb els altres i d’anar formant part activa d’una societat culturalment organitzada.

-   Afavorir en l'infant el desenvolupament de les seves capacitats de coneixement i d’interpretació d'ell mateix i de l’entorn, tot facilitant l’adquisició d’uns instruments d’aprenentatge. En aquesta etapa es concretaran els llenguatges musical, plàstic, verbal i matemàtic amb una triple finalitat: lúdico-creativa, comunicativa i representativa. I sobretot potenciant la intel·ligència emocional i les intel·ligències múltiples, manipulant i explorant fets concrets.

 

A l'escola bressol Xip Xap, faciliten segons les necessitats de cada infant els estímuls necessaris per poder cobrirels objectius essencials marcats des de l'orientació curricular

L'infant ha de ser elprotagonista del seu procés educatiu per a convertir-se en ment activa.

 

A cada activitat que es realitza ha d'avaluar-se tant l’actuació de l’educador/a com la de l’infant, i els recursos espacials i materials utilitzats, per millorar la tasca formativa cap a una millor educació a l’infant.

 

*fes click a la imatge per veure les normes

 

Aquí et deixem el nostre Blog, per a que vegis tot el que fem

 

    

 

I també el facebook del AMPA de l'escola

  

Per a més informació, ompliu el formulari 

 

La nostra escola bressol està situada

Carrer Aragó nº 15 Sant Carles de la Ràpita    977743148 i/o 690089885

 

x

Navega...