Biblioteca de l'escola

Consol Ferré

 

L’escola Consol Ferré som una escola pública, catalana, aconfessional, inclusiva, democràtica, coeducadora.

 

Fomentem la participació de tota la comunitat educativa, la sensibilització vers el medi natural i social.

 

Entenem l’educació com un procés integral que veu la persona com un ésser global.

 

Creiem en l’alumnat com a constructor dels seus propis aprenentatges.

 

Partim dels seus coneixements previs per a avançar cap a un aprenentatge significatiu.

 

Respectem els diversos ritmes d’aprenentatge.

 

Treballem per a l’assoliment de les competències bàsiques.

 

Fomentem l’aprenentatge funcional partint de la motivació.

 

Tenim en compte l’atenció inclusiva de la diversitat i la individualitat de cada persona.

 

 

 

La interacció social en la nostra escola és el motor de la comunicació i l’aprenentatge.

x